“Uczyć się od Białorusi” / rozmawia ze mną Jakub Banasiak / SZUM

Standard

26_DSC3791_2048_sRGB

https://magazynszum.pl/uczyc-sie-od-bialorusi-rozmowa-z-zofia-nierodzinska/

Jak zmieniało się pole sztuki przez minione 30 lat? Na pytanie to spróbujemy odpowiedzieć w cyklu rozmów Od wyborów do wyborów. Tytułowe „od do” rozumiemy dwojako: od roku 1989 do 2019, ale również od tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego do wyborów parlamentarnych. Dlatego nasze rozmowy będą dotyczyć zarówno kwestii generalnych, jak i sytuacji aktualnej. Jak wyglądała transformacja w polu sztuki? Co udało się zrobić? Co było porażką? Jak sformułować artystyczną odpowiedź na sytuację polityczną? I pytanie najtrudniejsze: co w obszarze sztuki jest dziś naprawdę ważne?

Rozmowy z cyklu Od wyborów do wyborów będą ukazywać się w weekendowych wydaniach „Szumu” co tydzień aż do przedwyborczego piątku 11 października.

bedtime-archiwum-prywatne-1200x1600

“Afirmatywność to sensualność, empatia, komunikacja pozawerbalna, otwarcie się na rzeczywistość, życie, rozmaite jego aspekty i istoty – nie tylko ludzkie; ale również porażka, wystawianie się na przygodność, działanie bez tezy, stwarzanie sytuacji i uleganie im. Agon zdecydowanie już nie wystarcza. Afirmacja, a nawet duchowość – w tym jest siła.”

 

RTV MAG on WORK // The Materiality of Work. On the Necessity of Boredom in the World of Performance

Standard
Rafaą-Ĺarski_daily-mutation_2_2018Rafał Żarski, Daily Mutation, 2018

Every work, even creative, cognitive or affective one, begins in the body, is carried out by it, and leaves a trace in it. From the perspective of the body the only thing, which distinguishes a daily curatorial job performed in a cultural institution from an administrative one is a used software, strain on the spine stays the same.

This fact coincides with the thesis of the materiality of all labour introduced by Artur Szarecki in his book “Somatic Capitalism: Body and Power in the Corporate Culture”, in which he analyses the disciplining nature of capitalism from its early Taylor-Fordist roots, to the contemporary management systems focused on the self-optimizing individuals. Nevertheless, the source of labour and the subject of control is always a working body, even if we reduce it to the fingertips typing on the keyboard.

Capitalism keeps adding new technologies to a set of disciplining measures existing since the end of the 19th century, and, what from the proposed materialistic perspective could be even more important, also knowledge of social sciences, psychology, and culture. 21st century worker is a performer, not separating him- or herself from the product of their work, mastering the art of self-presentation on the real-life and virtual stages, devoting his or her “free time” to filling the popular social media portals with photos taken at events, trips, vernissages and vogue balls. Such a worker is always on stand-by, even at night, never off.

 

http://magazynrtv.com/en/

 

Poznań with no evictions, exploitation, and poverty! 25 years of Rozbrat! 26.07-29.09.2019 / Arsenal Municipal Gallery

Standard

http://www.arsenal.art.pl/en/events/poznan-with-no-evictions-exploitation-and-poverty-25-years-of-rozbrat/

67353122_10211259479043289_8047967563864342528_n

The exhibition “Poznań with no evictions, exploitation, and poverty! 25 years of Rozbrat!” is an attempt to present the multi-layered, socially, ecologically, and culturally engaged activity of the Rozbrat collective. In order to bring visitors closer to the most relevant local issues, we have divided the exhibition into eight thematic sections: tenants’ movement, workers’ movement, culture without censorship, printing matter, social feminism, environmental issues, anti-war activities, social campaigns and initiatives. Each issue is presented on a separate infographic. Additionally, zines, newspapers and brochures published by the Rozbrat collective are available on spot. The subject of the tenants’ movement is supplemented by the documentary film made during the protests against the displacement of the residents of the house at Stolarska Street and for the liquidation of a container housing estate in Poznań. In turn, workers’ matters are taken up by a film titled “Płyta/Plate”, documenting protests of Cegielski’s employees and a video referring to the collective labor dispute at Amazon.

The exhibition aims to draw attention to the issues of privatizing public space, appropriating green areas by developers, and limiting access to common areas. Rozbrat, as an important culture-creating place existing on the map of Poznań for a quarter of a century, should not disappear from it due to economic pressure and private interests.

04.09 On the links between capitalism and fascism, art and anti-fascist movements. Class solidarity rather than national solidarity

http://www.arsenal.art.pl/en/events/on-the-links-between-capitalism-and-fascism-art-and-anti-fascist-movements/

 

 

Interspecies community: MSZAK (Moose) / Wspólnota międzygatunkowa: MSZAK

Standard

62020555_2330822613905614_5269461273422069760_n

Wspólnota Międzygatunkowa+ wyrosła z czarnoziemu, plastisfery i meandrów styku kostek bauma. Jej celem jest zbutwienie paradygmatu poddaństwa Ziemi wobec człowieka. Jednocząc się ponad gatunkowymi podziałami, członkinie i członkowie domagają się zniesienia hierarchicznego systemu opartego na ekobójstwie i wysysaniu planety z soków. Symbiotycznie gromadzą się w nieograniczonej różnorodności kłączy, plech, stóp, płetw, nibynóżek, rzęsek i racic. Wspólnota posiada własny ustrój, doktrynę, bakterie jelitowe i obrzędy kultowe. Jednym z nich jest odbywający się w majową pełnię księżyca rytuał Mszaka. Jest to celebracja siły rozkładu, będącej częścią twórczej, witalnej materii kompostu. Istoty stowarzyszone we wspólnocie wchłonęły przez krwiobieg i trawią fakt, że przyroda jest w nich, a nie poza nimi. By skutecznie szerzyć idee solidarności ponadgatunkowej wspólnota dąży do wpisania w Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. 

/

Interspecies Community + grew out of mold, plastisphere and compost. Its aim is to contest the paradigm of Earth’s subjection to man. Uniting over genre divisions, community members demand the abolition of a hierarchical system based on ecocide and sucking the juices of the planet. They symbiotically accumulate in an unlimited variety of rhizomes, thallus, feet, fins, cilia and hooves. The community has its own system, doctrine, intestinal bacteria and cult rituals. One of them is the Mszaka ritual held in May full moon. It is a celebration of the power of decomposition, which is a part of the creative, vital matter of compost. Entities associated in the community have absorbed through the bloodstream and digest the fact that nature is in them, and not beyond them. To effectively spread the idea of interspecies solidarity, the community seeks to enter the register of churches and other religious associations.

video: Małgorzata Gurowska

video: Olga Ozierańska

 

z kompostu powstałaś w kompost się obrócisz

butwienie i gnicie da ci nowe życie

z kompostu powstałeś, w kompost się obrócisz

Po drodze do materii, cichutko zanucisz

Wije i dżdżownice wywrócą mnie na nice

stada bakterii uwolnią z cielesnej mizerii

w całun z grzybów spowita, w spokoju glebę powitam

i wy świat pocieszycie, wnikając w pierwiastkach w poszycie

od ziemskich dóbr przymusu, wybawi nas warstwa humusu

zjednoczą się wszystkie istnienia, w cichej radości butwienia

rozsypujcie się biurowce, nie wodźcie już na manowce

upadajcie kominy, obrastajcie w byliny

zatrzymaj się wzroście, zgnij kapitale w kompoście

pogrążmy się w rozkładzie, we śnie, już czas by powlekły nas pleśnie

zielone, szarawe omszałe, wracam do prochu, z którego powstałem

i ziemia wilgocią śliska, to będzie mych szczątków kołyska

kołysz się kołysz święty cyklu życia, od powicia aż do zgnicia

 

64260553_857280157972200_645167241058320384_n.jpg

https://www.facebook.com/Wspólnota-międzygatunkowa-850183612015188/?hc_location=group

#AniaSiekierska #AdelinaCimochowicz #PawełBłęcki #DobrawaBorkała #MarzenaCzuba #WeronikaParafinowicz #KorneliaSobczak #MariaDębińska #DianaLelonek, #Olga Ozierańska…

Young Polish Art Magazines. Art Critic now / 28.03.2019 / Arsenal Municipal Gallery

Standard

https://www.facebook.com/events/405391060269922/

http://www.arsenal.art.pl/wydarzenia/krytyka-sztuki-dzisiaj-jezyk-ekonomia-polityka/

Powiedzieć, że krytyka artystyczna w Polsce wykańcza się swoim własnym tępym ostrzem to nie powiedzieć nic. Przyzwyczailiśmy się do tego, że dyskurs pola sztuki nie generuje żadnych debat. Może poza sporadycznymi fejsowymi flejmami, będącymi pochodną nieprzepracowanych kompleksów wobec artystów i personalnych animozji. Tylko czy musimy się godzić na ten stan rzeczy? Czy krytyka artystyczna już zawsze będzie kojarzyła się ze sztampowymi recenzjami za przysłowiowe 300 peelenów brutto za tekścik dotyczący reklamowanej wystawy, równie błahy co niepotrzebny? W ostatnim czasie coś drgnęło w tym bagienku. Trzeba się przyjrzeć nowemu, wesprzeć, dyskutować i przemyśleć. Może nadszedł czas, by pokazać plecy krytykom i zwrócić się ku artystom i ich followerom? W stronę sztuki, miłe panie, w stronę artystów i artystek, drodzy panowie.

Spotkanie w Arsenale to początek. Prezentacje nowych magazynów i dyskusja o krytyce, o ekonomii, polityce, języku, jak ujęliby to zrzeszeni, lecz bierni krytycy. W arsenałowym tyglu znajdzie się miejsce i dla anarcho, neo i post dadaistycznych zinów („LALOK”, „Ostrov”), wyklętej nawet dla wyklętych „Luki”, akademicką, lecz nie bezkrytyczną świeżynkę, czyli związane z UAP-em „Postmedium” po sprzyjający ruchom emancypacyjnym w świecie i w sztuce „Magazyn RTV”. Wszyscy pokażą co mają najlepszego. Trudno powiedzieć jak poprowadzi ten wieczór Tomek Pawłowski, ale nasza moderatorka na pewno da radę. Jest przecież jedną z nas, krytyczką o wielu tożsamościach, akademickim wyrzutkiem i pieszczochem offu. Miksowanie „Luki”, „Magazynu RTV”, „Postmedium”, „LALOKu”, „Ostrova” jest możliwe tylko w poznańskim Arsenale. Najpierw dyskusja z redaktorkami, artystami i autorkami, potem z publicznością. Na koniec impreza. A następnego dnia powrót do redakcji i praca nad nowymi numerami magazynów o sztuce, w sieci i w druku!


Ostrov: Wiktor Wolski, Katarzyna Wąsowska
ŁAŁOK: Karolina Jabłońska, Cyryl Polaczek
MAGAZYN RTV: Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński
PostMedium: Adam Mazur, Tytus Szabelski
LUKA: Marcel Skierski
Prowadzenie: Tomek Pawłowski
56281605_10210616074758584_6127910195193446400_n56635105_405059410290178_3416161711009300480_o
56400369_405059260290193_5496165495734272000_o
fot. Roman Romanowski

#3rd issue of the RTV Magazine on art and activism in Belarus – with Aliaxey Talstou

Standard

http://magazynrtv.com

The East, seen through the westernized, colonial perspective is often associated with passivity and its people are identified as peacefully selfless, which is also the reason for their submissiveness to the determined western ideology and any other global or local regimes. This very objectifying notion is widely spread, particularly when describing the borderlands and has for ages served regimes both in the East and West in their struggle to gain influence over countries in Eastern Europe, which usually silenced its specific localness and transit character.

 

Zofia nierodzińska: Personally, I would like to recognize in this  — even if imposed  —  eastern passivity a possibility of agency, seeing it as an ethical choice, as a withdrawal from violence, capitalism, and generally speaking — patriarchal and anthropocentric attitude, as a sign of resistance.

Aliaxey Talstou: This choice, as you call it, at least in Belarus, may be seen as a consequence of the centuries of wars as well as imperialism of the neighboring countries – Poland and Russia. Such historical conditions – as I see it – created a hybrid, fluid type of identity, in general indifferent to the concepts of ethnic nationalism and national unity, skeptical and rooted in the land, still tied with local tradition but not interested in any political abstractions that aren’t related to daily life.

Zn: Exactly, and this conscious localness could be an alternative to the western paradigm of exploitation, accumulation and domination.

AT: I guess I used to see such relations more as violence and trauma. The latter one brings numbness and acquired inability. Overcoming this sick logic of expansion and domination is only possible after letting go the desire of defining the others. Until then, any insight into their experience is impossible to obtain.

In the third issue of the RTV Magazine we focus on the contemporary art scene in Belarus and Belarusian artists who live abroad. We are going to be guided by the co-editor of this issue: Aliaxey Talstou to Berlin to assemble DIY utopias with Marina Naprushkina at Neue Nachbarschaft // Moabit, to time travel via art in Vienna (interview with Aleksei Borisionok) and back to Minsk in order to look at the hands of the Gazprom art dealers (Vera Kavaleuskaya). At the end we visit Arsenal Gallery in Bialystok and talk with Monika Szewczyk about how to be a curator in the East.

 

54517553_396972451098874_8509197388747898880_o.jpg

Aleksey Naumchik, “Bartender makes a fire show, Oktyabrskaya Street, July 4, 2015”

 

#2nd issue of the RTV Magazine

Standard

http://magazynrtv.com/

the second, ecofeminist issue of the RTV Magazine has just been published. You will find there essay on hydrofeminism (Karolina Majewska-Guede), meditation in Bialowieza Forest (Kuba Bąk), review from the exhibition LIVE of Tatiana Czekalska and Leszek Golec (Zofia nierodzinska), interviews with Anna Nacher and Monika Sadkowska, documentation from the ecosexual wedding of Annie Sprinkle & Beth Stephens, Volcano journey with Karolina Rojek and many more.

 

 

(from the Editorial to this issue)

The most beautiful catastrophe

The ecologists stress that we have around 20 years to stop the climate catastrophe. We already started experiencing its effects and we will feel it more and more unless we change the system based on the exploitation of people and natural resources. As Herald Welzer noticed the natural resources shall be the reason for wars in the 21st century. The growing number of people, who are troubled with the fate of Earth, seem to be divided into two dramatically different reactions. To simplify a bit: on one hand, we have activists’ actions amongst which there are many voices of an apocalyptic tone, on the other hand, the pressure of time creates space for the painful contemplation of catastrophe’s vision.

skan2_0009-2000x142448377407_10210042822387633_5043139904494632960_n