Alternate Endings, Activists Risings / Arsenal Municipal Gallery / Poznan / 1.12

Standard

46339369_10155991265168811_4558133819265253376_ohttps://www.facebook.com/events/293802504579138/

http://www.arsenal.art.pl/wydarzenia/visual-aids-alternatywne-zakonczenia-aktywistyczne-przebudzenia/

 

*** english version scroll down***

Pokaz filmów z archiwum Visual AIDS dotyczących działalności takich grup, jak: ACT UP NY, Positive Women’s Network, Sero Project, The SPOT, Tacoma Action Collective i VOCAL NY; z wprowadzeniem artystki i aktywistki Karoliny Kubik z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Prezentacja polskiej kampanii społecznej “HIVokryzja. Wyleczymy się.”

Dyskusja z udziałem: Agaty Kwiatkowskiej z Fundacji Edukacji Społecznej, lek. med. Tomasza Rojewskiego, aktywisty grupy Stonewall, zakonnicy Sióstr Nieustającej Przyjemności – Pawła Ziemby oraz dramaturga i artysty Szymona Adamczaka.

Moderacja: Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński

47577414_365823444186776_3986335417170395136_n

fot. Karolina Kubik

W sobotę 1 grudnia Galeria Miejska Arsenał włącza się, obok takich instytucji, jak The Broad, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Chicago czy Casco w Utrechcie, w obchody Światowego Dnia AIDS. Pokażemy filmy z archiwum Visual AIDS i podyskutujemy o wirusie HIV w Polsce. Poruszymy tematy związane ze stygmatyzacją osób żyjących z HIV i wynikającą z niej ich prekaryzacją, zdekonstruujemy mity, które narosły wokół choroby i postaramy się wyleczyć nas wszystkich z HIVokryzji. Oddamy głos grupom najbardziej narażonym na brak strukturalnej pomocy w przeciwdziałaniu i leczeniu HIV/AIDS, czyli osobom o prekarnym statusie, mniejszościom etnicznym i seksualnym, a także grupie osób w średnim wieku, które bagatelizują możliwość zakażenia. Uznając, że najbardziej niebezpiecznymi chorobami są niewiedza i milczenie, postaramy się znaleźć na nie antidotum.

***
Screening of films from the Visual AIDS archive will bring us closer to the activities of such groups as: ACT UP NY, Positive Women’s Network, Sero Project, The SPOT, Tacoma Action Collective and VOCAL NY. The presentation will be preceded with an introduction of Karolina Kubik, artist and activist, lecturer at the University of Arts in Poznań.

Subsequently, the Polish social campaign: „HIVokryzja. Wyleczymy się” will be presented.

Before we will open the flor to other inputs and comments, we will ask Agata Kwiatkowska from the Social Education Foundation, doctor Tomasz Rojewski, Paweł Ziemba, activist of the Stonewall group and a nun of Sisters of Perpetual Pleasure as well as artist Szymon Adamczak, to share with us their professional experiences and subjective thoughts on HIV and AIDS.

Moderation: Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński

47294970_10156637623793930_1409438735598092288_o

On Saturday, 1st of December, the Arsenal Municipal Gallery joins, alongside the institutions such as The Broad, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Chicago or Casco in Utrecht, the celebration of the World AIDS Day. We will screen the films from the Visual AIDS archive and discuss HIV related issues in the Polish context. We will rise up topics related to the stigmatization of people living with HIV and the resulting precarisation of them, we will deconstruct the myths that surround the virus and will try to cure us all of HIV-ocrisy. We will give voice to the groups most exposed to the lack of structural assistance in the prevention and treatment of HIV / AIDS, that is to people with precarious status, ethnic and sexual minorities, as well as a group of middle-aged people who underestimate the possibility of infection. Diagnosing that the most dangerous diseases are ignorance and silence, we will try to find an antidote to the

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s